26.03.2021

FAQ – fakty i mity o agencji pracy

Czy agencja pobiera prowizję od kandydata/pracownika za swoje usługi?
Agencja pracy nie może pobrać od Ciebie opłaty za pośrednictwo w poszukiwaniu pracy. Dodatkowo pracodawca ponosi koszt badań lekarskich, na które kierowany jest kandydat/pracownik.

Czy zatrudniając się przez agencję pracy tymczasowej mogę otrzymać umowę na czas nieokreślony?
Nie ma prawnych możliwości zatrudnienia pracownika tymczasowego na postawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Możesz zostać skierowany do pracy u jednego pracodawcy użytkownika na okres nieprzekraczający 18 miesięcy w trakcie 36 miesięcy.

Czy przez agencje zarabiam mniej?
W żadnym razie! Jest to bardzo rozpowszechniony mit, że agencja pracy zarabia pobierając procent bądź stałą kwotę z wynagrodzenia pracownika.
Wynagrodzenie oferowane przez firmę i przez agencję pracy tymczasowej będzie takie samo.”

Czy pracując przez agencję mam prawo do urlopu wypoczynkowego?
Oczywiście! Pracownikowi tymczasowemu przysługuje 2 dni urlopu wypoczynkowego za każde 30 dni pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika. Pamiętaj, że nieobecności nieusprawiedliwione nie są pozostawaniem w dyspozycji pracodawcy!

Czy będę mógł pracować w nadgodzinach?
Możliwość pracy w nadgodzinach zależy od ilości pracy i zapotrzebowania pracodawcy użytkownika. Jeśli nadgodziny będą możliwe, na pewno zostaniesz o tym poinformowany przez swojego przełożonego. Nadgodziny są oczywiście dodatkowo odpłatne. Jeśli wykonujesz je w dniu, który masz zaplanowany w grafiku, nadgodziny będą z dodatkiem 50%, jeśli nadgodziny wykonasz w dniu wolnym lub w święto będą płatne 100% więcej.

Kto będzie wypłacał mi wynagrodzenie?
Wynagrodzenie będzie wypłacane przez LSJ na podstawie ewidencji przesyłanych przez pracodawcę użytkownika.

Kiedy będę mógł zostać zatrudniony bezpośrednio u pracodawcy użytkowika?
Decyzję o przejęciu pracownika na bezpośrednie zatrudnienie u pracodawcy użytkownika podejmuje twój bezpośredni przełożony w konsultacji z działem HR. Na tę decyzję wpływają m.in. czynniki takie jak: twoje zaangażowanie, frekwencja, postawa, także parametry. Warto zaznaczyć, że przez agencję pracy możesz wykonywać pracę u jednego pracodawcy użytkownika łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym kolejne 36 miesięcy.
Większość pracodawców, z którymi współpracujemy jest otwarta na nawiązanie długofalowej współpracy z pracownikiem.”

Czy mogę pracować tylko na jedną zmianę?
Tryb pracy zawsze jest podany w opisie oferty i jeśli w którejś z firm będzie obowiązywał jednozmianowy tryb pracy – będzie to ujęte w opisie oferty.

Aktualne oferty pracy znajdzują się za linkiem: https://pracawszczecinie.pl/oferty-pracy/